Què es pot trobar al geoportal IDELMA?

IDELMA és el projecte que desenvolupa el node local d'infraestructures de dades espacials municipals de Mallorca. És un geoportal on es publica tota la informació geogràfica a nivell municipal, segons indiquen les normatives europees i nacionals, però també totes aquelles temàtiques pròpies i singulars de cada municipi.

A la plana principal hi trobareu l'accés als principals apartats d'IDELMA: visor IDELMA, visors municipals, metadades, geoserveis, notícies i enllaços.

Al visor IDELMA podeu visualitzar els temes segons la Directiva europea INSPIRE, tant a nivell municipal, com provincial. Podeu navegar i consultar la informació generada segons el model de dades proposat per les especificacions tècniques INSPIRE. Per més informació sobre la normativa INSPIRE.

Els visors municipals poden ser: guies urbanes, urbanístics, turístics i IDE locals. Diferents temàtiques de competència municipal. Una vegada, heu entrat a l'opció Visors municipals, heu de triar la temàtica i seguidament el municipi al qual voleu accedir. Els municipis que compten amb els visor de la temàtica, apareixeran amb un color més lluent.

A l'apartat d'Enllaços podeu trobar les webs més interessants i útils relacionades amb IDE o INSPIRE.

A l'aparta de Geoserveis hi podeu trobar tots aquells WMS (servei de visualització) o WFS (servei de descàrrega) de que disposa IDELMA. Podeu cercar geoserveis a partir de paraula clau, any, format o municipi. Una vegada filtrats els geoserveis, trobareu una petita definició de la informació que conté el servei i l'URL que necessitau per accedir a la informació.

A l'apartat Notícies hi anireu trobant totes aquelles notícies d'interès amb qualsevol tema relacionat amb IDE, cartografia o INSPIRE. A l'apartat d'Enllaços hi podeu trobar accés a altres webs d'interès i relacionades amb el tema de les IDE. Així, classificam els enllaços en webs generals, IDE supramunicipals i altres IDE municipals.

A la part superior, hi ha un apartat on s'aprofundeix amb el què és IDELMA, un cercador, el contacte amb l'Àrea de Territori de TIC Mallorca i els diferents idiomes que es pot consultar la web.

Com es pot visualitzar un servei WMS amb Qgis?

QGIS és un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de Codi Obert llicenciat sota GNU - General Public License. QGIS és un projecte oficial d'Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funciona sobre Linux , Unix , Mac OSX , Windows i Android i suporta nombrosos formats i funcionalitats de dades vector , dades ràster i bases de dades.

Un servei WMS (Web Map Service) és un protocol o servei de consulta d'imatges georeferenciades de mapes a través de navegador web. Segons la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre infraestructures i serveis geogràfics (LISIGE) les administracions han de publicar tota la informació geogràfica de la qual disposen segons les seves competències.

Dins la web de IDELMA podeu trobar tots aquest serveis a l'apartat Geoserveis. El cercador vos ajudar amb la recercar dels serveis que vos interessin. Quan trobeu el geoservei que vos interessi, trobareu un link http que ens servirà per afegir el servei al QGIS.

Iniciam el QGIS. Aneu a Capa – Afegir capa WMS/WTS. S'engegarà una finestra, on pitjarem Nou. A la següent finestra que s'obrirà, assignam un nom al servei que volem afegir, i l'URL que copiareu de la web IDELMA, i Acceptar. Si tot ha anat bé, podreu veure a sobre un desplegable amb el nom que li hem assignat al servei WMS. Pitjam a Connectar i ens apareixerà al quadre blanc les capes que conté el servei WMS. Seleccionam la capa que ens interessa visualitzar (si volem seleccionar diverses alhora, usem el punter i la tecla Control). A la part inferior de la finestra hi ha diverses opcions. Podem triar l'arxiu d'imatge que ens interessa, el sistema de referència i canviar el nom de la capa que apareixerà a l'arbre de les capes a la part esquerra de la pantalla. Si tot ha anat bé, ja podreu visualitzar el servei WMS al vostre QGIS.

Com es pot descarregar un servei WFS amb Qgis?

QGIS és un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de Codi Obert llicenciat sota GNU - General Public License. QGIS és un projecte oficial d'Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funciona sobre Linux , Unix , Mac OSX , Windows i Android i suporta nombrosos formats i funcionalitats de dades vector , dades ràster i bases de dades.

Un servei WFS permet consultar i recuperar dades vectorials, i la informació alfanumèrica que hi està lligada; permet, a més, realitzar-hi consultes tant espacials com alfanumèriques, i manipular la mateixa geometria (WFS-T).

Dins la web de IDELMA podeu trobar tots aquest serveis a l'apartat Geoserveis. El cercador vos ajudar amb la recercar dels serveis que vos interessin. Quan trobeu el geoservei que vos interessi, trobareu un link http que ens servirà per afegir el servei al QGIS.

Iniciam el QGIS. Aneu a Capa – Afegir capa WFS. S'engegarà una finestra, on pitjarem Nou. A la següent finestra que s'obrirà, assignam un nom al servei que volem afegir, i l'URL que copiareu de la web IDELMA, només si el servei ho requereix haureu de posar usuari i contrasenya Acceptar. Si tot ha anat bé, podreu veure a sobre un desplegable amb el nom que li hem assignat al servei WMS. Pitjam a Connectar i ens apareixerà al quadre blanc les capes que conté el servei WMS. Seleccionam la capa que ens interessa visualitzar (si volem seleccionar diverses alhora, usem el punter i la tecla Control). A la part inferior de la finestra ens indica el sistema de referència de coordenades. Si tot ha anat bé, ens apareixerà el servei WFS a l'arbre de capes de la part esquerra de la pantalla. Un WFS ens permetrà veure els atributs: a la barra d'icones Taula d'Atributs. Ja què és tracta d'un servei de descàrrega, també ens permet guardar el servei com una capa al nostre PC, i en conseqüència, manipular.

Què és INSPIRE i perquè s'ha de complir?

La Directiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) estableix les regles generals per a l'establiment d'una Infraestructura d'Informació espacial a la Comunitat Europea basada en les Infraestructures dels Estats membres. Aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 14 de març de 2007 (Directiva 2007/2 / CE), entra en vigor als vint dies de la publicació, el 25 d'abril de 2007, en el Diari Oficial de la Unió Europea.

La Directiva 2007/2 / CE ha estat desenvolupada en col·laboració amb els Estats membres i països en procés d'adhesió amb el propòsit de fer disponible informació geogràfica rellevant, concertada i de qualitat de manera que es permeti la formulació, implementació, monitorització i avaluació de les polítiques d'impacte o de dimensió territorial de la Unió Europea.

Per assegurar que les infraestructures de dades espacials dels Estats membres siguin compatibles i interoperables en un context comunitari i transfronterer, la Directiva exigeix que s'adoptin Normes d'Execució comuns (Implementing Rules) específiques per a les següents àrees: metadades, conjunts de dades, serveis de xarxa, serveis de dades espacials, dades i serveis d'ús compartit i seguiment i informes. Aquestes normes es consideren Decisions o Reglaments de la Comissió i per tant són d'obligat compliment en cadascun dels països de la Unió. La implementació tècnica d'aquestes normes es realitza mitjançant les Guies Tècniques o Directrius (Technical Guidelines), documents tècnics basats en estàndards i normes Internacionals.

TIC Mallorca ajuda als ajuntaments consorciats amb el compliment d'aquesta Directiva. IDELMA compleix amb les Normes que estableix INSPIRE, tant als serveis, com a les metadades. A l'apartat de Geoserveis podeu trobar els serveis INSPIRE, igualment, el visor IDE podeu consultar els temes d'INSPIRE de tota Mallorca, i als visors municipals IDE també podeu consultar els temes d'INSPIRE.

Com funciona el visor d'IDELMA?

Per accedir al visor IDE, aneu a la plana principal d'IDELMA i pitjau el botó Visor IDE. El visor IDE consta d'una part central on hi ha la cartografia. A la part esquerra de l'usuari, podreu accedir a les capes municipals. Existeixen una sèrie de desplegables que corresponen als diferents temes d'INSPIRE, així com capes bases i WMS externs. A la part superior del visor, podem accedir a les eines que ens permetran interactuar amb la cartografia, podem fer zooms, mesurar o imprimir. Dins el mapa també trobarem una barra de zoom per apropar-nos o allunyar-nos. A la part inferior del mapa podem consultar l'escala en la qual ens trobam, així com les coordenades segons el sistema de referència ETRS89 (oficial segons la Directiva INSPIRE). A la part inferior dret tenim accés al mapa guia, que ens permetrà situar-nos al territori quan estiguem situats a una escala petita.

Com funciona el visor d'IDE municipals?

Per accedir als visors municipals, aneu a la plana principal, pitjau sobre Visors municipals, a la següent plana haureu de triar la temàtica IDE. Els visors municipals consten d'una part central on hi ha la cartografia. A la part esquerra de l'usuari, podreu accedir a les capes municipals. Existeixen una sèrie de desplegables que corresponen a les capes municipals, serveis WMS externs (del Govern Balear i el Consell de Mallorca) i els temes d'INSPIRE; a més podeu consultar la llegenda. A la part superior del visor, podem accedir a les eines que ens permetran interactuar amb la cartografia, podem fer zooms, mesurar o imprimir. Dins el mapa també trobarem una barra de zoom per apropar-nos o allunyar-nos. A la part inferior del mapa podem consultar l'escala en la qual ens trobam, així com les coordenades segons el sistema de referència ETRS89 (oficial segons la Directiva INSPIRE). A la part inferior dret tenim accés al mapa guia, que ens permetrà situar-nos al territori quan estiguem situats a una escala petita.

Com cercar geoserveis a IDELMA?

Els geoserveis permeten accedir a la informació geogràfica ubicada en els servidors dels propis organismes productors (assegurant així que es tracta d'informació actualitzada), d'una forma estàndard (si es segueixen les especificacions de l'OGC i la ISO) i a través de qualsevol aplicació compatible.

Des de la plana principal d'IDELMA podem accedir als Geoserveis. A la plana dels geoserveis podeu filtrar des del mapa de Mallorca, clicant sobre el municipi que vos interessa o des del formulari omplint els camps que teniu a la part inferior del mapa. Si filtrau a partir del mapa, podreu comprovar que quan passeu sobre els municipis amb el punter, els municipis es ressaltaran, d'aquesta manera podeu triar el que vos interessi. Si optau per l'opció del formulari, haureu d'emplenar al manco 1 dels camps. En els camps Ajuntament, any i tipus, haureu de triar a partir del desplegable.

Finalment, els resultats apareixeran a sota del formulari.

 

 

Català